Subsidieregeling bedrijfswagens 2021

Subsidieregeling voor elektrische bestelwagens in 2021

Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Een afspraak is het invoeren van zero emission zones in diverse Nederlandse steden. Dit vereist een aanpassing in het wagenpark van bedrijven en instellingen. Om organisaties hierbij te helpen komt de overheid met een subsidieregeling. Maar wat houdt deze regeling precies in?

De subsidie die de overheid van plan is te verstrekken is alleen bedoeld voor bedrijven en instellingen. Ondanks dat er in de klimaatplannen wordt gesproken over de verduurzaming van stedelijk verkeer, zal de subsidieregeling landelijk worden ingevoerd. Dit betekent dat iedere ondernemer, ín de stad of buiten de stad, aanspraak maakt op deze regeling. De subsidieregeling wordt verstrekt bij koop, financial lease en operational lease. Dutchlease biedt enkel Operational Lease en derhalve zullen wij voor uw leasecontract de subsidie bij de overheid aanvragen en dan ook verwerken in het leasetarief. Zo profiteert u dus optimaal van de ontzorging van uw wagenpark én maakt u maximaal gebruik van de subsidie. Een extra leuke bijkomstigheid is dat u ook nog steeds gebruik kunt maken van andere fiscale voordelen zoals bijvoorbeeld de Milieu Investeringsaftrek (kort vertaald MIA).

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de netto catalogusprijs van de bedrijfswagen. In 2021 is dit vastgesteld op 10% van de cataloguswaarde met een maximum van € 5.000,00. Wanneer de netto catalogusprijs onder de € 20.000,00 ligt, dan komt u niet aanmerking van de subsidieregeling. De overheid vind op dat moment dat de MIA regeling voldoende steun biedt om tot aanschaf of leasing over te gaan.

Er zijn wel een paar zaken waar rekening mee moet worden gehouden. Ondanks de relatief kleine markt op dit moment, wordt er een plafond gehanteerd voor 2021 van 22 miljoen euro. De overheid verwacht dat enkel door deze subsidie in 2021 ongeveer 3.700 elektrische bestelwagens worden ingezet. Wanneer de subsidiepot leeg is, dan is het aan de overheid of ze voor dat jaar extra geld wil vrijmaken. Het zogenaamde hand aan de kraan principe. De  regeling geldt  enkel voor bedrijfswagens met een maximaal GVW van 4.250 KG. Zwaardere bedrijfswagens zijn derhalve uitgesloten, maar in het plan wordt er al gesproken over een aparte stimuleringmaatregel voor dit type bedrijfsvoertuig.

Tevens moet het echt een nieuwe bedrijfswagen zijn. Er zal controle worden gedaan of de datum van de eerste toelating gelijk is aan de eerste Nederlandse registratie. Een occasion of een geïmporteerde auto komen derhalve niet aanmerking voor de regeling. Wat ook van belang is, is dat auto 3 jaar onafgebroken op naam staat van de aanvrager. Derhalve moet de leaseovereenkomst bij ons een minimale looptijd hebben van 36 maanden. Indien het contract tussentijds toch eerder worden beëindigd, dan moet de subsidie naar rato worden terugbetaald.

De actieradius van de elektrische bestelwagen is ook belangrijk. De auto moet minimaal 100 kilometer kunnen halen op één accupakket. Dit accupakket moet daarnaast ook vrij zijn van lood. Echter alle nieuwe bedrijfswagens zullen wel aan deze voorwaarde voldoen. er wordt bijna geen gebruik meer gemaakt van loodaccu's.

Persoonlijk ben ik heel blij met de regeling en zie ik dit toch echt als een goede aftrap om meer elektrische bestelwagens de weg op te krijgen. Het grootste probleem op dit moment is de hoge investering voor een bestelwagen in vergelijking met een bestelwagen op fossiele brandstof. Dit komt voornamelijk door de BPM vrijstelling welke bedrijfswagens hebben. Door deze subsidieregeling wordt dit type voertuig beter betaalbaar en kan het, dankzij de lagere brandstofkosten, kostenbesparend werken. Daarnaast kunnen ondernemers zich nu al goed voorbereiden op zero emission zones welke in 2025 van kracht zullen zijn in ongeveer 30 grote steden. De subsidieregeling zit op dit moment in de consultatiefase en kan derhalve nog wijzigen maar de verwachting is dat hij vanaf dit voorjaar is aan te vragen.

Wilt u meer weten of het leasen van een elektrische bestelwagen? Dan helpen wij u daar krijg bij.

 

 

Volvo C40 elektrisch leasen
Elektrisch rijden voor berijders en wagenparkbeheerders
Alles wat u moet weten