Ondersteunende regelingen vanwege het coronavirus


Landelijke ondersteunende regelingen op een rij

Door de maatregelen rondom het coronavirus is voor veel ondernemers een onzekere tijd aangebroken. Als gevolg daarvan kan het zijn dat inkomsten snel teruglopen. Op deze pagina vindt u de bestaande landelijke ondersteunende regelingen op een rij. Onderaan de pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over uw leaseauto’s.


Landelijke regelingen

Lening bij uw huisbank o.b.v. verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank.

Wat de regeling concreet inhoudt en welke banken hieraan deelnemen, vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Uitstel van aflossing bij uw huisbank
Naast deze extra MKB-kredieten krijgen kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen bij ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De regeling verschilt per bank. Bijvoorbeeld bij ING en Rabobank moet de maandelijkse rente wel doorbetaald worden, bij enkele andere banken niet. Bij ABN AMRO hoeft dit niet aangevraagd te worden, bij anderen wel. Raadpleeg (de website van) uw bank voor de mogelijkheden.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO)
Met de GO-regeling helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (met een minimum van 1,5 miljoen euro en een maximum van 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt nu tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Voor de details van de regeling adviseren we u te kijken op de site van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Er is een tijdelijke overbruggingsregeling beschikbaar voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.
Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Kijk voor details over de regeling op de site van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract de komende 3 maanden doorbetalen.

Meer details over de regeling vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Uitstel van betaling voor verschillende belastingen:
Om ondernemers te voorzien van extra liquiditeit is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Verwacht u door de huidige situatie een lagere winst, dan is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. 

Vragen over het gebruik van uw leaseauto

We kunnen ons voorstellen dat u in deze onzekere tijd ook vragen heeft over de invloed van de maatregelen omtrent het coronavirus op het gebruik van uw leaseauto. Bekijk hiervoor onderstaande vragen en antwoorden.

Heeft u een andere vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op. Ons team staat voor u klaar. We vragen om uw begrip mocht de wachttijd wat langer zijn dan u van ons gewend bent.


Vragen en antwoorden