Praktische tips voor de btw-heffing over het privégebruik

In januari wordt de laatste btw-aangifte over het voorgaande jaar gedaan. Daarin wordt meestal ook de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak verwerkt. Hieronder praktische tips over die heffing.

De btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak, bedraagt in principe 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Soms zorgen andere mogelijkheden echter voor een voordeliger uitkomst.

Het vaste percentage kan worden toegepast als er onvoldoende gegevens over het werkelijke gebruik beschikbaar zijn. Maar soms zijn die gegevens er wel. Dat kan een voordeel voor de btw opleveren. De werkelijke kilometerverhoudingen van het privégebruik ten opzichte van het totale aantal gereden kilometers in het kalenderjaar worden dan gebruikt voor de berekening van de btw over het privégebruik. Dat percentage wordt dan vermenigvuldigd met de btw op de autokosten. Daarbij moet in de eerste 5 jaar ook 1/5 van de btw op de aanschaf worden meegenomen.

Wordt wel het forfait toegepast, dan kan vanaf het vijfde jaar na het jaar van de aanschaf ook een lager forfait worden toegepast. Dat bedraagt dan 1,5% in plaats van de standaard 2,7%.

Het bijhouden van de kilometers kan voor auto’s die relatief weinig privé gebruikt worden voor de btw voor een lagere heffing over het privégebruik zorgen. Wel moet daarbij bedacht worden dat het woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik wordt gezien. Voor de bijtelling is het woon-werkverkeer zakelijk.
Die regeling betekent ook dat bestelauto’s die niet privé maar wel voor woon-werkverkeer gebruikt worden en dus geen loonbelastingbijtelling hebben, wel met de btw-correctie te maken hebben. Ook dan kan gebruik van de werkelijke kilometerverhoudingen een mooi fiscaal voordeel opleveren.