Operationele leasing volgens de IFRS 16-boekhoudnormen

De regels voor financiële verslaggeving van beursgenoteerde vennootschappen worden mede bepaald in de ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS). Vanaf 2019 gaat IFRS16 in. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw organisatie.

Wat houdt dit in?

Zoals eerst al bij Financiële Leasing het geval was, dient de lease- of huurverplichting van operationele lease op de balans geactiveerd te worden indien het geleaste goed een initiële investeringswaarde heeft van meer dan 5.000 USD (ong. 4.050 EUR) en de looptijd meer dan 12 maanden bedraagt. De servicecomponenten, bijv. Reparatie en Onderhoud,  hoeven niet  als bezit te  worden verwerkt en zijn als kosten alleen van invloed op de winst- en verliesrekening. 

Voor wie geldt IFRS16? 

Voldoet uw organisatie aan de volgende criteria, dan is IFRS16 voor u van toepassing: 
Uw organisatie is beursgenoteerd
Uw organisatie heeft een moedermaatschappij in de Verenigde Staten.

IFRS16 is niet voor alle organisaties noodzakelijk, maar kan wel door ieder bedrijf worden toegepast. 

Hoe helpen wij u hierbij?

De transitie naar IFRS16 willen wij voor u zo soepel mogelijk laten verlopen. Hiervoor ontwikkelen wij een specifieke rapportage in onze Fleetinformatietool waarmee u  in de loop van dit jaar alle  benodigde informatie voor uw boekhouding kunt verzamelen. Deze rapportage voldoet aan de eisen die door de brancheverenigingen VNA en LeaseEurope zijn vastgesteld. 

Meer informatie? 

Mochten u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon.