Audi zakelijk leasen

Het eigen risico

Hoe werkt het eigen risico bij een leasecontract via DutchLease? Wanneer u schade heeft en deze niet verhaalbaar is, kunt u te maken krijgen met een eigen risico. Heeft u de auto verzekerd bij uw eigen verzekeraar dan zullen zij bepaalde voorwaarden hanteren voor het eigen risico.

Een verzekering via DutchLease

Indien de verzekering via DutchLease is geregeld is, zal er meestal sprake zijn van een eigen risico van €135 (personenauto). Wanneer de bestuurder onder de 24 jaar is komt het eigen risico vaak uit op €225. Bij bestelbussen (grijs kenteken) is het eigen risico ongeacht de leeftijd van de bestuurder €225. Overigens: indien de kosten voor herstel lager uitvallen dan het eigen risico, dan worden de werkelijke kosten doorbelast.

Bovenstaande gegevens zijn de meest voorkomende afspraken. Het kan natuurlijk zo zijn dat hier andere afspraken (met uw werkgever) over zijn gemaakt en dat deze bedragen dus anders staan in uw leasecontract. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de wagenparkbeheerder of uw lease adviseur.


Eigen risico bij onderhoud?

Schade aan plaatwerk of bumpers ligt voor de hand en dit wordt hersteld door een gespecialiseerd schadeherstelbedrijf. Dat er ook schade kan zijn dat via uw merkgarage hersteld wordt is minder bekend. U dient dan bijvoorbeeld te denken aan een lekke radiateur door steenslag, een reparatie aan de onderzijde van de auto omdat er over een tak of iets anders gereden is. Maar ook een lekke band wordt als schade gezien. Eigenlijk geldt dat “alle van buitenaf komend onheil” als schade gezien kan worden. Ook bij deze onvoorziene reparaties krijgt u te maken met een eigen risico.

Hoe zit dat dan bij een lekke band? Dan worden de reparatiekosten ook verrekend met het eigen risico. Hieronder een rekenvoorbeeld voor de kosten van een lekke band:

Uw bandprofiel is bijvoorbeeld 5,0 mm en is niet meer veilig te repareren. De kosten voor een nieuwe band bedragen € 150,-. Een nieuwe band heeft een profieldikte van 8 mm. Een band is versleten bij 2,5 mm. Een band slijt dus 5,5 mm van nieuw naar oud. Bij u is 5,0 mm gemeten. Het verschil is dus 2,5 mm t.o.v. een nieuwe band. 45,5% zal worden doorbelast, dus € 68,18.

Wanneer u ruitschade heeft en uw complete voorruit vervangen moet worden, dan bedragen de kosten standaard €65. Er is geen eigen risico van toepassing bij het repareren van een sterretje.