Wijziging wegenbelasting | DutchLease

Wegenbelasting hybride en elektrische auto 2025

Het laatste nieuws

Wegenbelasting 2025 hybride en elektrische auto

Op dit moment ontvangen mensen met elektrische auto’s of plug-in-hybride auto’s korting op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Vanaf 1 januari 2025 gaat dit veranderen en wordt de korting afgebouwd. We vinden het belangrijk om u hiervan op de hoogte te houden. Op deze pagina delen we het laatste nieuws over de wijziging van de motorrijtuigenbelasting. 

Bent u benieuwd wat dit voor uw leaseauto's betekent? Vraag dan een (vrijblijvend) adviesgesprek aan.

Wijziging wegenbelasting 2025

In het belastingplan van 2020 stond de maatregel uitgelegd om de korting op de wegenbelasting af te bouwen. In de voorjaarsnota, die op 15 april 2024 gepubliceerd is, kwam het  demissionaire kabinet met een nieuw voorstel voor het afbouwen van de motorrijtuigenbelasting. Het demissionaire kabinet zal in augustus, bij de koopkrachtbesluitvorming, een definitief besluit nemen omtrent de motorrijtuigenbelasting. 

Zo ziet het plan voor het afbouwen van de motorrijtuigenbelasting er voor de komende jaren nu uit: 

Elektrische auto’s

  • 1 januari 2025: 100% korting op de motorrijtuigenbelasting
  • 1 januari 2026: 40% korting op de motorrijtuigenbelasting
  • 1 januari 2029: 35% korting op de motorrijtuigenbelasting
  • 1 januari 2031: geen korting op de motorrijtuigenbelasting


Plug-in-hybride auto’s

Op een plug-in-hybride auto is het plan om vanaf 1 januari 2025 geen korting meer te geven op de motorrijtuigenbelasting. Deze kosten worden rechtstreeks aan u doorbelast. Dit betekent dat het leasetarief bij iedere wijziging omhoog gaat.

Wat is wegenbelasting? 

Motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting of houderschapsbelasting (HSB) genoemd, is de belasting die u betaalt bij alle auto’s in uw wagenpark. De motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van de brandstof, emissie (uitstoot van CO2 en fijnstof) en het gewicht van de auto. De motorrijtuigenbelasting bestaat uit twee componenten: de landelijke motorrijtuigenbelasting en de provinciale opcenten. De landelijke motorrijtuigenbelasting wordt vastgesteld door de overheid. De provinciale opcenten worden vastgesteld door de provincie waar de leaseauto geregistreerd staat. Er kan soms een wijziging plaatsvinden in de motorrijtuigenbelasting. Een wijziging in de motorrijtuigenbelasting wordt altijd doorgevoerd in uw leasetarief. Hierover informeren wij u per e-mail. 

U kunt zelf de motorrijtuigenbelasting berekenen op de website van de belastingdienst. 

Wegenbelasting voor elektrische en plug-in-hybride auto’s

Voor elektrische- en plug-in-hybride auto’s wordt de motorrijtuigenbelasting berekend op basis van het tarief voor motorrijtuigenbelasting voor benzine auto’s. Verder wordt de motorrijtuigenbelasting berekend op basis van het gewicht van de auto. En omdat elektrische auto’s een zware accu hebben die het gewicht van de auto zwaar maken, betalen elektrische rijders een hoge motorrijtuigenbelasting. 

Op dit moment betaalt u geen motorrijtuigenbelasting voor de elektrische auto’s die onderdeel zijn van uw wagenpark en ontvangt u een korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting voor plug-in-hybride leaseauto’s. De overheid heeft dit geïntroduceerd om elektrisch rijden en de verduurzaming van de mobiliteitssector te stimuleren. De huidige belastingvoordelen zouden gelden tot 1 januari 2025. Dit gaat veranderen. 

Veranderingen wegenbelasting 2025

Het oorspronkelijke plan van de overheid was om de huidige korting op de motorrijtuigenbelasting, vanaf 1 januari 2025, in twee jaar tijd af te bouwen. Dit zou betekenen dat motorrijtuigenbelasting voor elektrische- en plug-in-hybrides (gedeeltelijk) zou vervallen. Dit wordt hieronder uitgelegd. 

Elektrische auto’s 
Vanaf 1 januari 2025 betaalt u 25% motorrijtuigenbelasting en vanaf 1 januari 2026 betaalt u de volledige 100% motorrijtuigenbelasting. 

Plug-in-hybride auto
Vanaf 1 januari 2025 betaalt u 75% motorrijtuigenbelasting en vanaf 1 januari 2026 betaalt u 100% motorrijtuigenbelasting. 

Op 10 april 2024 is in het nieuws verschenen dat er een nieuw voorstel komt om de korting op de motorrijtuigenbelasting af te bouwen. Dit staat in de voorjaarsnota van 2024 van het demissionaire kabinet. We willen u graag goed informeren over alle wijzigingen over de motorrijtuigenbelasting. Bovenaan aan deze pagina vindt u het meest recente nieuws over de wijziging van de motorrijtuigenbelasting voor elektrische- en plug-in-hybride auto’s.  

Vragen over wegenbelasting en uw wagenpark

Dat kan natuurlijk. Daarom staan hieronder de meest gestelde vragen over de wijziging van de motorrijtuigenbelasting. Staat uw vraag er niet tussen of bent u benieuwd hoe wij mee kunnen denken in het verduurzamen van uw wagenpark? Neem dan gerust contact op met uw leaseadviseur.